ΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΤΗΜΑ

Μενού σε κτήμα

Η Loukidelis catering συνεργάζεται με χώρους κατάλληλους  να φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις σας κοινωνικές ή επαγγελματικές με επιτυχία.

πληροφορίες Γιάννης Λουκιδέλης
Τηλ 6932685342